Law Offices of Tzvetelina Boynovska, P.C.

EN | BGUS Immigration Attorney
Tzvetelina (Lina) Boynovska

Law Offices of Tzvetelina Boynovska, P.C. is focused on practicing US Immigration Law. We are committed to providing insightful counseling and exceptional service to make your American dream come true. We pride ourselves in protecting the rights of US immigrants and corporate clients in a competent and cost-effective manner.

Since 1997 attorney Lina Boynovska has been representing hundreds of corporate clients or their employees, celebrities from around the globe, students and people seeking to bring their family members from abroad. She has extensive experience in all areas of immigration practice, including employment visas, family based petitions, green cards through employment or marriage, visas for investors, scientists, students and entertainers, naturalization, deportation defense, asylum, waivers of inadmissibility and appeals. Wherever you are, she will assist you with your case no matter how small or complex it is. In addition to practicing Immigration Law in all 50 states, Lina Boynovska represents clients in real estate transactions and divorce proceedings in the state of Illinois.

WHY HIRE AN ATTORNEY?

The immigration process may be one of the most important events in your life. Divorcing or real estate transactions may have enormous economic consequences. Depending on your case there could be several different government agencies included in the process. It is a stressful and confusing time especially that the agencies do not respond to phone calls and write only standard letters. Although the government websites as well as many others give plenty of information, one should not rely on the web for legal advice. Many times the advice given is wrong or the forms downloaded or sent are incomplete at best. The immigration information officers are trained to handle specific technical issues and in most cases they offer generic information that may not cover your specific situation. The clerks in courts are not allowed to give legal advice. Your lack of experience could lead to mistakes that could have disastrous effects and may not be fixable.

Практиката на адвокат Цветелина Бойновска е фокусирана върху американско имиграционно право. Целта на нашия офис е да Ви предоставим професионален съвет и чрез високо качество на обслужването да Ви помогнем за сбъдвантето на Вашата Американска мечта. Ние се гордеем с нашата мисия да защитаваме компетентентно и икономически-ефективно правата на имигрантите в САЩ, както и на нашите корпоративни клиенти.

От 1997 година, адвокат Цветелина Бойновска представлява стотици фирми или техните служители, известни хора на изкуството, учени, инвеститори, студенти и хора, които желаят да доведат в САЩ членове на техните семейства от чужбина. Тя има богат опит във всички области на имиграционната практика, включително работни визи, семейни петиции, зелени карти чрез работа или брак, инвеститорски визи, депортация, убежище, обжалвания и др. Независимо в коя точка на света се намирате, нашият офис ще Ви помогне с Вашето дело, без значение колко малко или колко сложно е то. В допълнение към практикуването на имиграционно право във всичките петдесет щата на САЩ, адвокат Цветелина Бойновска представлява клиенти в сделки с недвижими имоти и бракоразводни дела в щата Илинойс.

Защо Ви е необходим адвокат?

Имиграционнят процес може да бъде едно от най-важните събития в живота Ви. Разводът или сделките с недвижими имоти могат да имат огромни икономически последици. В много случаи Вашето дело може да е свързано с няколко различни държавни институции. Това е стресиращо и объркващо, особено когато институциите не отговарят на телефонните обаждания и изпращат стандартни писма, които не допринасят с нищо за изясняване на Вашия проблем. Въпреки, че много уебсайтове дават информация относно различни правни проблеми, никой не трябва да разчита на интернета за юридическа консултация. Много често дадените съвети са грешни или изтеглените или изпратени формуляри са непълни. Имиграционните служители са обучени да боравят с конкретни технически въпроси и в повечето случаи те предлагат обща информация, която не може да предостави разрешение на Вашата конкретна ситуация. Служителите в съдилищата нямат право да дават правни консултации. Вашата липса на опит може да доведе до грешки с катастрофални последици, които могат да бъдат непоправими.